Kontrolný zoznam: minimálne praktické zručnosti pre skupiny B1, B, BE, T

Pripravujete sa na skúšky a potrebujete vedieť, či všetko ovládate? Chcete sa na niektoré veci ešte opýtať svojho inštruktora, alebo si vyskúšať na cvičisku alebo na ceste? Prezrite si tento oficiálny kontrolný zoznam minimálnych požiadaviek na praktické zručnosti a schopnosti, ktoré sa vyžadujú na vedenie na motorových vozidiel skupín B1, B, BE, T vodičského oprávnenia. Okruhy tém sú zamerané najmä na:

 • a) kontrolu technického stavu vozidla (kontrola pred jazdou), kontrolu stavu pneumatík, riadenia, bŕzd, kvapalín (napr. motorového oleja, chladiacej kvapaliny, náplne ostrekovača), čelného skla a ostatných skiel, stieračov, ustanoveného osvetlenia, kontrolu prístrojového panela, ukazovateľov smeru jazdy a zvukových výstražných zariadení s prihliadnutím na bezpečnú jazdu a bezpečnosť cestnej premávky,
 • b) kontrolu bezpečnostných faktorov vzťahujúcich sa na naloženie vozidla: karoséria vozidla, spôsob naloženia, zabezpečenie nákladu (len skupina BE, T),
 • c) kontrolu spájacieho zariadenia, brzdového a elektrického spojenia (len skupina BE, T),
 • d) nastavenie sedadla tak, aby bola dosiahnutá správna poloha sedenia,
 • e) nastavenie spätných zrkadiel, bezpečnostných pásov a opierok hláv (ak sú k dispozícii), kontrola uzatvorenia dverí,
 • f) cúvanie v priamom smere, alebo cúvanie s odbočením vpravo alebo vľavo, do zákruty, pričom sa udržiava správny jazdný pruh,
 • g) otočenie vozidla do protismeru pri jazde vpred alebo pri cúvaní,
 • h) parkovanie vozidla a výjazd z miesta parkovania (rovnobežne, priečne alebo v pravom uhle, dopredu alebo dozadu, na rovnom mieste, v stúpaní alebo v klesaní),
 • i) brzdenie až do zastavenia vozidla a brzdenie s presnosťou zastavenia na vopred určenom mieste,
 • j) pripojenie a rozpojenie prípojného vozidla k motorovému vozidlu; pri manévri musí ťažné vozidlo parkovať pozdĺž prípojného vozidla, t.j. nie je s ním v jednej priamke (len skupiny BE, T),
 • k) bezpečné parkovanie pre nakladanie/vykladanie,
 • l) jazdu v obmedzenom priestore, výjazd z miesta parkovania,
 • m) jazdu v priamom smere a v zákrutách; súbežnú jazdu, zastavenie v cestnej premávke,
 • n) príchod ku križovatke, riešenie dopravnej situácie na križovatke, a prejazd križovatkou,
 • o) zmeny smeru jazdy, odbočovanie vpravo a vľavo, jazdu v jazdných pruhoch,
 • p) vjazd/výjazd z diaľnice alebo z rýchlostnej cesty (pokiaľ je to možné),
 • q) predchádzanie vozidiel, obchádzanie prekážok (napr. zaparkované vozidlá); predchádzanie inými vozidlami,
 • r) priechody pre chodcov, prejazd kruhovým objazdom, železničným priecestím, jazdu pri zastávke električky/autobusu, jazdu do svahu a zo svahu na dlhých úsekoch,
 • s) vykonanie nevyhnutných opatrení pri vystupovaní z vozidla.

Be the first to comment

Leave a Reply