Kontrolný zoznam: minimálne praktické zručnosti pre skupiny AM, A1, A2, A

Pripravujete sa na skúšky a potrebujete vedieť, či všetko ovládate? Chcete sa na niektoré veci ešte opýtať svojho inštruktora, alebo si vyskúšať na cvičisku a na ceste? Prezrite si tento oficiálny kontrolný zoznam minimálnych požiadaviek na praktické zručnosti a schopnosti, ktoré sa vyžadujú na vedenie na motorových vozidiel skupín AM, A1, A2, A vodičského oprávnenia. Okruhy tém sú zamerané najmä na:

 • a) kontrolu technického stavu vozidla (kontrola pred jazdou), kontrolu stavu pneumatík, riadenia, bŕzd, reťazí, kvapalín (napr. motorového oleja, chladiacej kvapaliny), ustanoveného osvetlenia, ukazovateľov smeru jazdy a zvukových výstražných zariadení s prihliadnutím na bezpečnú jazdu a bezpečnosť cestnej premávky,
 • b) použitie ochranných okuliarov, ochrannej prilby, obuvi a odevu,
 • c) postavenie motocykla na stojan a zo stojana a pohyb motocykla bez pomoci motora chôdzou popri motocykli,
 • d) manévre pri nízkej rýchlosti vrátane slalomu; nácvik používania spojky v súčinnosti s brzdami, udržiavanie rovnováhy, polohu sedenia na motocykli, pričom by nohy mali ostať na stúpačkách motocykla, zorné pole vodiča,
 • e) manévre pri vyššej rýchlosti, pri druhom alebo treťom prevodovom stupni, s cieľom vyhnúť sa prekážke; správna poloha sedenia na motocykli, pričom by nohy mali ostať na stúpačkách motocykla, udržiavanie rovnováhy, technika riadenia a technika radenia prevodových stupňov, zorné pole vodiča,
 • f) brzdenie až do zastavenia vozidla a brzdenie s presnosťou zastavenia na vopred určenom mieste; správne ovládanie prednej a zadnej brzdy, poloha sedenia na motocykli, zorné pole vodiča; možnosť použitia najvyššej možnej brzdnej sily,
 • g) jazdu v obmedzenom priestore, výjazd z miesta parkovania,
 • h) jazdu v priamom smere a v zákrutách; súbežnú jazdu, zastavenie v cestnej premávke,
 • i) príchod ku križovatke, riešenie dopravnej situácie na križovatke, a prejazd križovatkou,
 • j) zmeny smeru jazdy, odbočovanie vpravo a vľavo, jazdu v jazdných pruhoch,
 • k) vjazd/výjazd z diaľnice alebo z rýchlostnej cesty (pokiaľ je to možné),
 • l) predchádzanie vozidiel, obchádzanie prekážok (napr. zaparkované vozidlá); predchádzanie inými vozidlami,
 • m) priechody pre chodcov, prejazd kruhovým objazdom, železničným priecestím, jazdu pri zastávke električky/autobusu, jazdu do svahu a zo svahu na dlhých úsekoch,
 • n) vykonanie nevyhnutných opatrení pri zostupovaní z motocykla,

Be the first to comment

Leave a Reply