JISCD | Podrobnosti k nahradzovaniu výučby teórie elearningom v systéme

SKVZA na svojej stránke uvádza, že mnoho inštruktorov sa dostatočne nevyzná v tom, ako nahradzovať neúčasť žiaka na hodinách teórie pomocou elearningu v systéme JISCD. Na tomto linku nájdete podrobnejší popis, ako postupovať:

http://skvza.sk/new/images/phocadownload/nahradenie_neucasti.pdf