HN ONLINE | Na „stopke“ nemusíte vždy zastavovať. Polícia vysvetľuje kedy, prečo

Značku s osemuhoľníkovým tvarom a nápisom STOP pravdepodobne pozná každý z motoristov, teda, mal by.

Vodič je na mieste-križovatke s takýmto označením povinný vozidlo zastaviť aspoň na niekoľko sekúnd a až následne pokračovať v jazde. Pri zastavení je potrebné mať dostatočný rozhľad na križovatku, avšak nesmiete do križovatky zasahovať.

Inými slovami, nemôžete ohroziť či obmedziť vozidlá idúce po inej ceste. V mnohých prípadoch je však pre dostatočný rozhľad naozaj nutné zastaviť „mierne za hranicou“.

Vodič smie dokonca zastaviť vozidlo aj na priechode pre chodcov. Ale to len v prípade, že ide o „zastavenie vozidla“ a nie „zastavenie“. Medzi týmito dvoma pojmami je podstatný rozdiel.

„Zastavenie vozidla“ znamená prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča, teda sem spadá tiež zastavenie na križovatke z dôvodu prednosti v jazde. V takomto prípade vodič na priechode pre chodcov zastaviť vozidlo môže.

„Zastavenie“ slúži na nastúpenie určitých osôb, či ich vystúpenie, prípadne vykládku/nakládku tovaru. Vtedy zastavenie na priechode pre chodcov nie je povolené.

Ábelovka (27.)

ÁBELOVKA (27.): KEDY NEMUSÍM ZASTAVIŤ NA STOPKE?Vaše námety na ďalšie Ábelovky nám posielajte tu do súkromných správ.

Uverejnil používateľ Polícia Slovenskej republiky Pondelok 27. novembra 2017
Ábelovka

Článok dočítate na www.auto.hnoline.sk tu: https://auto.hnonline.sk/servis/1071008-na-stopke-nemusite-vzdy-zastavovat-policia-vysvetluje-kedy-a-preco