Pre všetky autoškoly ponúkame možnosti využitia služieb nášho digitálneho štúdia a tlačiarenských služieb.

  • Grafické návrhy a spracovanie ľubovoľných produktov pre reklamné, propagačné účely a bežný chod autoškoly – letáky, firemné tlačoviny, inzercie, reklamné a propagačné produkty, publikácie, brožúry, knihy, časopisy, noviny
  • Potlače a polepy automobilov
  • Tvorba, aktualizácia a údržba webstránok – navrhneme a zrealizujeme kompletné webové prezentácie vašej autoškoly. Moderný vzhľad, responzívny dizajn. Súčasťou služby je údržba a aktualizácia webstránok podľa vašich požiadaviek,
  • Špeciálne grafické práce – napríklad návrh a diigitalizácia tlačovín a logotypov, vývoj elektronických formulárov PDF, renovácie a úpravy fotografií a ďalšie produkty

Ukážky našich prác:

Oslavy Dní mesta 2015 – grafický dizajn – plagáty >> Ukážka
Konferencia Beauty – grafický dizajn – plagáty >> Ukážka
Vínotéka – tvorba loga a firemnej identity značky >> Ukážka
Kaviareň FreshDream – návrh logotypu a firemnej grafiky  >> Ukážka
Taktik Slovenčina – obálky školských zošitov – 4ks >> Ukážka 
Pizzeria Lagonda – kompletný grafický set >> Ukážka 
Edutest system, pospektový set (náhľadová kvalita) >> Ukážka 
Ocuvite – katalóg medicínskych prospektov >> Ukážka 
Saffron – technické výkresy – listovací digitálny prospekt >> Ukážka 
Tatrathermal – grafický dizajn, digitálna brožúra >> Ukážka 
Webstránky – rôzni kienti – webdizajn a grafika  >> Ukážka
Drobná grafika, ilustrácie, kresby, loga, formuláre >> Ukážka 
Autobusové noviny – grafický design komplet >> Ukážka 
Obálka knihy – grafický návrh >> Ukážka
Rybársky časopis -obálka a strany – grafický dizajn >> Ukážka
Dizajn novinových a časopiseckých strán – rôzne >> Ukážka
Dizajn novinových a časopiseckých strán II. – rôzne   >> Ukážka
Inzercia – rôzne firmy a značky >> Ukážka
Plagáty – rôzni klienti >> Ukážka