Ekošoférovanie – trend, ktorý by sa mal nasadiť aj do výcviku v autoškolách

Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – CEPTA – vás pozýva na konferenciu Ekošoférovaním k čistejšiemu ovzdušiu, ktorá sa uskutoční 10. septembra 2015 v Hoteli LUX, Banská Bystrica. Ekošoférovanie je celkový prístup, ktorý znižuje negatívne vplyvy šoférovania, dopravy, či mobility ako takej na životné prostredie. Energeticky efektívna jazda znižuje spotrebu paliva až do 20 %, čo šetrí financie a životné prostredie. Ekošoférovanie má však ešte širší záber. Začína pri zvolení vhodného dopravného prostriedku, cez výber nízkoemisného vozidla, úspornú jazdu, až po správne používanie klimatizácie. Autoškoly môžu implementovať ekošoférovanie priamo do výučby nových vodičov, čím ich učia šoférovať bezpečnejšie a ekonomickejšie. Ekošoférovaním a energeticky efektívnou jazdou svojich šoférov už dnes flotilové firmy šetria ročne nemalé finančné prostriedky.

Konferencia bude zameraná na:
– predstavenie zásad ekošoférovania;
– zavádzanie ekošoférovania v autoškolách;
– zavádzanie ekošoférovania vo flotilových firmách;
– znižovanie negatívnych vplyvov dopravy na kvalitu ovzdušia v mestách, vrátane legislatívnych zmien a využitia EÚ fondov 2014-2020.

Pre registrovaných členov je účasť na podujatí bezplatná. registrujte sa do 1.9.2015 na www.cepta.sk.

zdroj: www.cepta.sk

Be the first to comment

Leave a Reply