DOPRAVNÁ VÝCHOVA | Policajti učili bezpečnosti cestnej premávky dvesto školákov

Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru spolu s odborom poriadkovej polície Prezídia policajného zboru zorganizoval v Rovinke dopravno výchovnú akciu pre zhruba 200 detí miestnej základnej školy.

Deťom bola vykonaná prednáška so zameraním na bezpečné správanie sa v cestnej premávke, pričom si nadobudnuté vedomosti mali možnosť následne vyskúšať na detskom dopravnom ihrisku. Taktiež sa zúčastnili súťaží, ktoré im pripravila nadácia ProAssist.

Po absolvovaní jednotlivých stanovíšť boli odmenení.

Na akcii deťom priblížili denno dennú prácu a techniku používanú pri zásahoch policajti špeciálneho dopravného oddelenia „PUMA“ a policajti poriečného oddelenia odboru poriadkovej polície Prezídia PZ. Taktiež sa oboznámili s technikou používanou pri odťahoch vozidiel po dopravnej nehode.

Pevne veríme, že deti zúčastnené na dopravno preventívnych akciách organizovaných odborom dopravnej polície Prezídia Policajného zboru využijú nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti s cieľom pozitívneho ovplyvňovania bezpečnosti cestnej premávky.

Zdroj – text a foto: FB Polícia SR: https://www.facebook.com/policiaslovakia/