Dôležité aktualizácie učebne

4.11.2018 – Obsahy pre malé skupiny VP sú už kompletne aktualizované na verziu 2019 (ešte budú kompletizované audia). Pokračujeme updatom obsahov pre KKV.


21.10.2018 – predmet PCP| Pravidlá cestnej premávky a PCP| Dopravné značky sú aktualizované na verziu 2019 – vylepšenia chodu aplikácií, opravy chýb, rozšírené o nové obsahy (foto, video).


12.10.2018 – v predmete KKV pribudli dve výukové aplikácie – Posilňovanie imidžu prevádzkovateľa v CD vodičmi a Otázky a odpovede z konštrukcie a praktickej údržby nákl. vozidiel a autobusov.


09.07. 2018 – V predmete ZBJ v téme Zásady bezp. jazdy doplnené témy alkohol, drogy, v predmete KKV v téme Tech. špecifiká doplnené témy Pruženie vozidiel.  v predmete NVÚ v téme KÚV-automobil doplnené témy Usporiadanie vozidiel (pohon).


05.07.2018 – V predmete KKV pribudla nová aplikácia Rozmery a hmotnosti vozidiel, Nadrozmerná preprava, Spájanie vozidiel.


28.6.2018 – V predmete POM v téme Lekárničky sme aktualizovali legislatívu podľa vyhlášky 134/2018 k zákonu č. 106/2018 Z.z.


26.6.2018 – rozšírené obsahy v predmete KKV v aplikácii Colná problematika, režim TIR a v téme Preprava nákladov obalové techniky a triedy nebezpečnosti látok ADR.


17.06.2018 – zmena hodnotenia v aplikáciách Záverečné otázky v predmete KKV – z hodnotiaceho progresu (grade) na overovací (survey).


03.06.2018 – Výrazne sme rozšírili témy v aplikácii Konštrukčné a technické špecifiká nákladných vozidiel a autobusov v predmetoch NVÚ a KKV


01.06.2018 – v predmete KKV pribudli nové aplikácie Dopravná geografiaPraktická prevádzka vozidla v nákl. a aut. doprave a Colná problematika v cestnej doprave


23.05.2018 – Kompletne sme aktualizovali online učebňu v súvislosti s novým zákonom č. 106/2018 a jeho vyhláškou 134/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (platné od 20.5.2018), ktoré nahrádzajú pôvodnú legislatívu č. 464/2009 a 725/2004.


20.05.2018 – Dokončenie aktualizácie (nasadenie panelov médií) v predmetoch PCP, TVV, ZBJ, NVÚ, POM a KKV.


03.05.2018 – Došlo k rozsiahlej aktualizácii vzdelávacieho systému online učebne + oprava a vyladenie niektorých funkcií.


15.4.2018 – Rozšírili sme na výrazne podrobnejšie názvy aplikácií online učebne – pre zrýchlenie orientácie, aké témy sa v ktorej aplikácii nachádzajú.


3.4.2018 – V predmete PCP sme vylepšili obsahy k témam Dopravné značky, osobitné označenia, park. preukaz.


18.03.2018 – V predmete KKV v téme Konštrukčné a technické špecifiká – nákladné vozidlá a autobusy sme doplnili obrazový materiál.


06.03.2018 – V predmete PCD sme doplnili témy:- Prípadové štúdie, Dokumenty, dohody a dohovory v cestnej doprave


09.02.2018 – V predmete PCP vylepšená aplikácia § 3 až 8 a 137 Všeobecné povinnosti ÚCP  (panel médií)


05.02.2018 – V predmete PCP vylepšená aplikácia § 1_2 Základné pojmy  (panel médií)


04.02.2018 – V predmete PCP prepracovaná aplikácia Skupiny VO, Kategórie vozidiel


22.01.2018 – V predmete INST pribudli 4 nové aplikácie k teóriám a praxi digitálneho vzdelávania pre inštruktorov autoškôl.


19.01.2018 – V predmete PCP vylepšené aplikácie 3D animované križovatky.


14.01.2018 – v predmete KKV nový videoseriál TRUCK MARTIN – praktické rady od profesionála začínajúcim kamionistom.


02.01.2018 – Sprístupnený nový predmet REF: Školenia vodičov referentských vozidiel – povinné zo zákona 124/2006. >>viac


04.12.2017 – pribudol nový predmet Odborná spôsobilosť ved. dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe. Kompletné oficiálne otázky a odpovede + prípad. štúdie. >>viac


15.10.- 31.12.2017 – update všetkých aplikácii online učebne na v. 4.0.0118 pre rok 2018


17.11.2017 – V predmete KKV – drobné opravy v cvičných záverečných testoch


13.10.2017 – V predmete KKV – Pribudla nová aplikácia Riziká v cestnej doprave – kriminalita, pašovanie osôb, BOZP, nehody


01.10.2017 – V predmete TVV – V aplikácii Jazdi hlavou, JISCD, pribudlo 14 nových videofilmov z oblastí dopravnej výchovy a bezpečnej jazdy – verzia 4.0 pre rok 2018.


24.09.2017 – V predmete NVÚ – Pribudla nová aplikácia Druhy a delenie cestných vozidiel – verzia 4.0 pre rok 2018.


15.09.2017 – V predmete KKV – Pribudla nová aplikácia Retardéry a odľahčovacie brzdy pre nákladné vozidlá a autobusy – verzia 4.0 pre rok 2018.


10.09.2017 – V predmete NVÚ – Pribudla nvá aplikácia Otázky a odpovede – Konštrukcia a údržba vozidla – pre skupiny C, D, E, T, verzia 4.0 pre rok 2018.

07.09.2017 – V predmete TVV – Výrazne vylepšené a doplnené obsahy Teória vedenia vozidla – osobný automobil. Verzia 4.0. pre rok 2018


02.09.2017 – V predmete NVÚ – Výrazne vylepšené a doplnené obsahy Konštrukcia a údržba – osobný automobil (+ virtuálne modely) a dvoch aplikácií Otázky a odpovede k príprave na skúšky z NVÚ. Verzia 4.0. pre rok 2018


18.08.2017 – V predmete LEK – Lektorské kurzy pre inštruktorov AŠ sme pridali prvý zo série cvičných testov k inštruktorskej skúške (120 otázok).


02.08.2017 – V predmete LEK – Lektorské kurzy pre inštruktorov AŠ sme doplnili a aktualizovali všetky 4 aplikácie k vzdelávaniu dospelých.


07.07.2017 – V predmete UCE – Učebnice pre autoškoly sme rozdelili pôvodne spoločnú učebnicu pre autoškoly do piatich samostatných ebookov pre lepšiu prehľadnosť – PCP, KRI, ZNA, TVV a NVÚ


02.07.2017 – V predmete KKV doplnené do kurzu Úvod do prepravy nákladov, ATP a ADR ďalšie témy: Postupy a zásady pri nakladaní tovarov, Povinné doklady – vodič, osádka, vozidlo, náklad – verzia 3.1.0717


01.07.2017 – Do predmetu KKV doplnené ebooky Príručka ES k upevňovaniu nákladov, Príručka k dohode ADR a Príručka k dohode ATP – verzia 3.1.0717


20.06.2017 – Do predmetu KKV pridaná nová aplikácia Optimalizácia spotreby paliva – vodičské zručnosti, technický stav vozidla, prevádzkové pomery  – verzia 3.1.0617


17.06.2017 – Do predmetu ZBJ pridaná nová aplikácia Videoseriál – Jazdi hlavou (BECEP, 16 častí)  a v predmete KKV nová aplikácia Motivácia vodičov z povolania k práci, profesii a vzdelávaniu  – verzia 3.1.0617


13.06.2017 – Pridaná nová aplikácia Zdravotné a psychické aspekty práce vodiča z povolania (KKV)  – verzia 3.1.0617


04.06.2017 – Update obsahov v kurze Preprava osôb a batožiny (KKV): batožina, lístky, škody, zodpovednosť – verzia 3.1.0617


03.05.2017 – V 13 aplikáciách s dopravnými značkami v predmete PCP doplnené rozbočovacie menu pre rýchly prístup k akejkoľvek značke – update na verziu 3.1.0417


27.04.2017 – V predmete TVV v aplikácii Autocvičisko – vzorová jazda sú aktualizované a doplnené interaktívne náčrty situácií.


9.4.2017 – V predmete Kurzy KKV pribudol 10-dielny vzdelávací videoseriál k zelenej jazde GREEN TRUCK – pre ND aj AD


6.4.2017 – Skompletizovaných 8 nových aplikácií – záverečné testové otázky ku kurzom KKV, spolu 760 otázok