Do zošita autoškoláka: Používanie bezpečnostných pásov žiakmi počas skúšky

Pripravujete sa na záverečné skúšky? Dnes sa v krátkosti venujme napohľad nenápadnej, ale dôležitej povinnosti počas skúšky v autoškole – a to otázke, či je pri záverečných skúškach na cvičisku potrebné použiť bezpečnostný pás? Podľa zákona o cestnej premávke každá osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná bezpečnostný pás použiť. Uvedené platí aj pre osobu, ktorá vykonáva skúšku z vedenia motorového vozidla na autocvičisku,

Môže to byť teda chyták, ktorý skúšobný komisár vyhodnotí ako neznalosť predpisov.

Be the first to comment

Leave a Reply