LEGISLATÍVA | Do platnosti vstúpil zákon č.106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

S účinnosťou od 20.5.2018 vstúpil do platnosti zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý prináša niektoré legislatívne zmeny v tejto oblasti. Tento zákon a jeho vyhláška č. 134/2018 – nahrádza doposiaľ platné ustanovenia vyhlášky č. 464/2009 – podrobnosti o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách.

Znenie nového zákona sme doplnili a integrovali priamo do našej online učebne v Predmete 12 (LEG) Legislatívna knižnica – aktuálne znenia zákonov a vyhlášok. Plné znenie zákona vám prinášame na prvý náhľad aj tu:

ZÁKON č. 106/2018 o prevádzkovaní vozidiel v cestnej premávke

ZbaliťČl. I (§ 1 – § 172)

Vyhláška č. 134/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke:

ZbaliťZáverečné ustanovenia (§ 36 – § 38)