Do online učebne sme pridali vzdelávacie obsahy k výuke teórie aj praxe pre motocykle

Počas sviatkov nás čaká kopec roboty s dokončovaním obsahov pre motocykle. Ako prvé sme preto do 2. modulu k TVV – Teória vedenia vozidla, pridali 11-dielny český praktický náučný videoseriál Motoškola pre začiatočníkov. Prehľad dielov seriálu:

 1. Výber motocykla
 2. Správne oblečenie
 3. Ako riadiť motorku
 4. Ako správne brzdiť
 5. Jazda so spolujazdcom
 6. Predbiehanie
 7. Bezpečne do cieľa
 8. Odzimovanie
 9. Jazda na zadnom
 10. Jazda na prednom
 11. Jazda na okruhu

I keď je seriál voľne dostupný aj na inetrnete, u nás v učebni ho máte na jednom mieste a utriedený. Pri riadenom vzdelávaní žiakov je zároveň možné v online učebni overovať, či si žiaci seriál pozreli čiastočne, prípadne kompletne.

V štádiu výstavby z vlastnej produkcie k témam motocyklov máme rozpracované ešte teoretické kapitoly: Teória vedenia – motocykel a kapitolu Konštrukcia, údržba a výbava – motocykel. Ako sme sľúbili, obsahy budú kompletné k 1.1.2017, avšak už dnes sú dostupné v učebni a je možné sa z nich vzdelávať! Po ich dokompletovaní už bude online učebňa absolútne kompletná pre všetky sk. a podsk. A,B,C,D,E,T, podľa platných vzdelávacích osnov, ako aj kompatibilná so tématickými plánmi, odporúčanými SKVZA. V roku 2017 budeme kompletovať kurzy pre KKV a vodičov z povolania.

Be the first to comment

Leave a Reply