TEST | Poznáte právomoci mestských a štátnych policajtov na ceste?

S cestnými kontrolami sa vo vodičskej praxi stretnete pomerne často. Sú neobľúbené a pre niektorých aj frustrujúce, majú však istý preventívny charakter. V dnešnom voľnom cvičnom teste si v 15-tich otázkach overte, aké právomoci majú mestské ale aj štátni policajti v bežnej dopravnej praxi.

Kliknite na tlačítko Launch (Spustiť).

Launch Presentation