BECEP SK: Niekoľko zaujímavých štatistických faktov o jazde v hmle

Pravdepodobnosť usmrtenia pri kolízii za hmly je takmer 3krát vyššia než pri priemernej nehode. Za hmly vnímajú motoristi svoju rýchlosť ako výrazne nižšiu, než zodpovedá skutočnosti.

Jazda počas hmly je skutočne nebezpečná. Nielen, že výrazne klesá viditeľnosť, ale na viac hmla skresľuje vnímanie rýchlosti, ktorú motoristi vnímajú ako výrazne nižšiu, než tomu v skutočnosti je. Vodiči totiž môžu len ťažko porovnať rýchlosť idúceho vozidla s okolitými predmetmi, ktoré nevidia zreteľne a ku všetkému iba v nejasných obrysoch. Nie zriedka sa stáva, že v prvom okamihu považujú stojacie vozidlá za idúce. Vzdialenosť od okolitých vozidiel vyhodnocujú ako väčšiu, než zodpovedá realite.

Na ceste hmla kondenzuje, brzdná dráha sa preto citeľne predlžuje. Šofér, ktorý včas nezníži rýchlosť jazdy, nestačí pre neočakávanou prekážkou zastaviť a naráža do nej plnou rýchlosťou.

Zo štatistík vyplýva, že pravdepodobnosť usmrtenia pri nehode za hmly je 2,8krát vyššia než u priemernej dopravnej nehody. Na cestu je dobré sa vybrať s dostatočnou časovou rezervou.

Samozrejme na svoju viditeľnosť za hmly musia myslieť aj nemotorizovaní účastníci cestnej premávky. Platí zásada, že za hmly musí každý, kto sa po ceste pohybuje, nielen vidieť ale aj byť videný.

zdroj: Tým silniční bezpečnosti

Be the first to comment

Leave a Reply