AUTOVINY.SK | Pre cukrovkárov za volantom platia samostatné zákony

Aj v tomto prípade je potrebné pripomenúť, že neznalosť zákona neospravedlňuje, no solídny lekár by mal svojmu pacientovi objasniť, aké má nové práva a povinnosti v súvislosti so šoférovaním.

Dlhé roky slovenské zákony nerozlišovali zdravého vodiča a vodiča s cukrovkou V roku 2018 však nadobudla platnosť novela Vyhlášky č. 9/2009, ktorou sa vykonáva tzv. Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 a do praxe sa zaviedli nové opatrenia týkajúce sa práve diabetikov.

Tieto nové opatrenia na jednej strane zvýšili bezpečnosť cestnej premávky, niektorým diabetikom ale trocha skomplikovali život. Niektorí prišli o spôsobilosť viesť motorové vozidlo, teda auto aj motorku, iní sa musia podrobovať vyšetreniam nad rámec svojej komfortnej zóny.

Celkovo sa tieto vtedy nové opatrenia dotkli približne 360-tisíc osôb s diagnostikovanou cukrovkou, správne Diabetes mellitus.

článok dočítate tu: Pre cukrovkárov za volantom platia samostatné zákony, mnohí o nich vôbec nevedia – Autoviny.sk

text a foto: Autoviny.sk