Aktuálne: Register schválených identifikačných zariadení

BRATISLAVA – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zverejnilo na svojej stránke odkaz do portálu JISCD, v ktorom sa otvoril register schválených identifikačných zariadení. Je rozdelený do dvoch podsystémov – schválené identifikačné zariadenia výcvikového vozidla a schválené identifikačné zariadenia učebne a trenažéra. Budú priebežne dopĺňané a aktualizované tak, aby ste mali možnosť vybrať si konkrétneho výrobcu, typ zariadenia alebo distribútora.

Register schválených identifikačných zariadení
Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla
Identifikačné zariadenie učebne a trenažéra

Be the first to comment

Leave a Reply