AKO EFEKTÍVNE VYUČOVAŤ S eAutoškolou XIII. časť | Obsahy M+V+KKV sú spolu!

Niekoľkí z vás, našich klientov, sa na nás obrátili s otázkou, prečo nemajú isté témy pre výučbu tzv. ,,veľkých skupín“ teda C, D a E, umiestnené v rámci predmetov k výučbe vodičských kurzov (PCP, ZBJ, NVÚ), ale vidia ich iba v predmete KKV. A naopak.

Samozrejme, viaceré aplikácie sú vhodné tak do vodičských kurzov, ako aj kurzov KKV.  To, že ich vidíte iba v niektorom z nich, je iba z jediného dôvodu – aby sa v rámci online učebne zbytočne neduplikovali.  Vôbec to však v praxi nemusí vadiť – keďže naša licenčná filozofia je postavená tak, že buď máte malú Ročnú licenciu M (pre výučbu ,,malých skupín A a B“ a nemáte v nej nič k ,,veľkým“), alebo potom máte už rovno súhrnnú spoločnú licenciu M+V+KKV (výučba malých + veľkých skupín + karta KKV). A teda, máte k dispozícii všetky obsahy vo všetkých predmetoch. 

Čiže – ak máte licenciu M+V+KKV, pokojne sa prepínajte medzi jednotlivými predmetmi a používajte tak pre svoju výučbu čokoľvek zo všetkých obsahov. Výber a usporiadanie učiva je na vás!