Ako efektívne vyučovať s eAutoškolou VII: Interaktívna tabuľa

Pre užívateľov eAUTOŠKOLY nie je určite žiadnou novinkou, že obsahy v našej online učebni sú nielen multimediálne, ale aj imteraktívne. To znamená, že vaši žiaci musia počas domáceho štúdia klikať myšou (alebo ťukať na obrazovky tabletov), aby sa im vzdelávacie obsahy posúvali ďalej. Tým sú aktívne zapojení do štúdia, čo je určite prínosnejšie a efektívnejšie, než pasívne sledovanie vídeí, či statických prezentácií, prípadne textov.

Interaktivitu obsahov eAUTOŠKOLY však môžu šikovne využiť aj inštruktori a to priamo na hodinách v učebni –  v predchádzajúcich dieloch seriálu sme už spomínali premietanie na projektor, avšak inou, ešte zaujímavejšou možnosťou by mohlo byť používanie obsahov na interaktívnej tabuli, ak takú v učebni máte.

Spúšťanie audiovýkladov, videí, alebo navigáciu by ste tak mohli realizovať priamo vo svojom výklade, alebo poverovať žiakov, aby to pri tabuli vykonávali oni. Zároveň je takto možné napríklad aj spoločne testovať a vysvetľovať si jednotlivé voľby z ustanovení. Takéto testovanie má skôr vzdelávací než skúšobný charakter a napomáha chápať a rozvíjať myslenie žiaka pri dopravných situáciách.

Skrátka, nápadom, ako využívať obsahy eAutoškoly sa medze nekladú…

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply