METODIKY | Lektorské a digitálne zručnosti pre učiteľov teórií v AŠ/KKV

Okrem kompletnej online učebne pre vašich žiakov máme v našej ponuke pripravené aj kurzy lektorských zručností pre učiteľov teórií, v ktorých sa naučíte, prípadne sa dovzdeláte vo vedomostiach o tom, ako si pripraviť vystavať a zrealizovať moderné vyučovanie s digitálnymi prostriedkami. Aj to vám pomôže zefektívniť a zatraktívniť vyučovanie.

Mnoho inštruktorov dnes kritizuje slabý záujem žiakov o vzdelávanie sa v autoškolách. Niektorí žiaci sa snažia nájsť zámienky, ako nechodiť na hodiny, ako namemorovať znenia otázok a odpovedí v testoch a vyhnúť sa tak kvalitnej a systematickej teoretickej príprave. Tento stav môže mať na svedomí celá plejáda rôznych okolností, avšak je vysoko pravdepodobné, že aj samotní inštruktori by sa možno  mohli sebakriticky pozrieť na svoju prácu. Statický výklad ustanovení, slabé zapájanie žiakov do výuky na hodine, zastaralé pomôcky, neznalosť metodík, v ktorých pramení monotónny priebeh hodín, môžu spoľahlivo odrádzať dnešných mladých autoškolákov, ktorí sú odchovávaní na mobiloch, multimédiách a množstve podnetov. Zaujať ich je teda o to ťažšie.

Ak chcete moderne a zároveň profesionálne vzdelávať svojich žiakov, je treba nevyhnutne rátať s tým, že sa musíte neustále rozvíjať a vzdelávať aj vy sami. Okrem odborných autoškoláckych tém to môže byť napríklad aj v umeniach komunikácie, sociálnych kompetencií, vystupovania, či v metodikách prípravy a výstavby vzdelávacích aktívít a v schopnosti kombinovania všemožných vhodných didaktických prístupov – samozrejme v rámci primeranej miery.

Pre všetkých inštruktorov a učiteľov ponúkame lektorské kurzy, v ktorých sa naučíte všetky dôležité kompetencie a zručnosti. Z monotónnych hodín teórie sa tak môže stať  moderné, pútavé a interaktívne vzdelávanie.

Prehľad tém a výučbových osnov nájdete tu:

8 | PREDMET: (INST) ODBORNÁ PRÍPRAVA ŽIADATEĽOV O INŠTRUKTORSKÝ PREUKAZ z predmetov Pedagogika, Psychológia, Rétorika (teórie + záverečné otázky a odpovede), Metodiky praktických častí vodičských kurzov, Lektorské a digitálne zručnosti inštruktorov autoškôl

Be the first to comment

Leave a Reply