Ako efektívne vyučovať s eAutoškolou II. – interaktívna prezentácia pre projektor

eAutoškola.sk ako učebná pomôcka ponúka skvelý a vždy aktuálny prístup k všetkým autoškoláckym tématikám vo forme multimediálnych kurzov.  Je online, je dostupná 24/7/365 a pre všetkých žiakov na celý rok, za veľmi výhodnú cenu. eAutoškolu však môžete využívať nielen ako online vzdelávaciu pomôcku, ale licencia vám umožňuje jej jednotlivé časti aj premietať na projektore v učebni. Máte tak možnosť predniesť na hodine v učebni svoj vlastný výklad k ustanoveniam zákona, premietať však môžete aj dopravné značky, 3D križovatky, ba otvoriť aj testy a spoločne testovať so žiakmi.

Tento prístup – zapájanie žiakov – vám podobne ako pri predpríprave žiakov na hodiny, pomáha ,,decentralizovať“ nároky na vašu osobu, nadväzovať so žiakmi vzdelávací kontakt, čo zároveň výrazne zefektívňuje ich učenie sa a zvyšuje záujem o témy. Vyskúšajte!

V prípade ak potrebujete konzultácie alebo rady k používaniu eAutoškoly, radi vám pomôžeme k tomu, aby ste z možností a potenciálu eAutoškoly vyťažili čo najviac. Tel. 0948 203 003.

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply