5| PREDMET: (POM) Zdravotnícka príprava - prvá pomoc v cestnej premávke, Lekárničky (143/2009)

I keď kurzy prvej pomoci vyučujú v autoškolách externí odborníci, ktorí vám vystavia zo školenia certifikát povinný zo zákona, neprehliadnite tento modul.Neprehliadnite preto, lebo sa nazdávame, že je prirodzenou povinnosťou nielen každého vodiča, ale všetkých občanov, aby podľa svojich možností vedeli poskytovať prvú pomoc bez rozdielu a každému, koho postihol úraz, náhle ochorenie, alebo  sa zranil pri dopravnej nehode. Poskytnutie prvej pomoci je nielen prirodzenou (morálnou) povinnosťou,  ale aj povinnosťou, ktorá vyplýva zo zákona o starostlivosti o zdravie ľudu. Prvá pomoc sa musí poskytovať pri všetkých úrazoch, otravách a náhlych ochoreniach.