5| PREDMET: (POM) Zdravotnícka príprava - prvá pomoc v cestnej premávke, Lekárničky (143/2009)