14| PREDMET (REF): Školenia vodičov tzv. referentských vozidiel - povinné školenia zo zákona 124/2006 Z.z. o BOZP

Každý zamestnávateľ na Slovensku je zo zákona povinný zabezpečiť  každému svojmu zamestnancovi, ktorý vedie firemné osobné vozidlo (alebo súkromné osobné vozidlo na pracovnej ceste)  povinné školenie (alebo následné preškoľovanie vždy po 2 rokoch) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - teda v tomto prípade z technických a dopravných predpisov v rámci obsluhy, údržby a vedenia referentského vozidla. Vodič referentského vozidla je:

  • zamestnanec, ktorý nie je vodičom z povolania, t. j. má v pracovnej zmluve dohodnutý iný druh práce, ale vedie firemné osobné vozidlo,
  • zamestnanec, ktorý na pracovnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo prevádzkovateľa – zamestnávateľa

ŠKOLENIA U NÁS:
Ponúkame vám školenie alebo preškolenie vašich zamestnancov, vodičov referentských vozidiel, prostredníctvom našej online učebne (alebo klasickým školením u vás v spoločnosti, prípadne v našom školiacom stredisku). Na základe povolenia vydaného Národným inšpektorátom práce, sme oprávnení poskytovať školenia vodičov referentských vozidiel, overovať testovaním ich nadobudnuté znalosti a vydávať účastníkom osvedčenia o ich úspešnom absolvovaní.

ŠKOLENIE VO VAŠEJ RÉŽII:
V prípade, že poriadate školenia vodičov-referentov sami, môžete používať obsahy tejto učebne nezávisle na nás. Vytvoríme vám online triedu, do ktorej poskytnete prístup svojim klientom. Systém zaznamenáva ich vzdelávanie. Súčasťou je generovanie záverečnej výsledkovej správy z testu, ktorá je podkladom pre vydanie osvedčenia účastníka.

Zamestnávatelia a zamestnanci! Splňte si túto zákonnú povinnosť rýchlo, pohodlne a efektívne - cez našu online učebňu. VIAC INFO: 0948 203 003, alebo email: info@eautoskola.sk  Ak referentský vodič spôsobí škody alebo úraz a nemal absolvované školenie, hrozí vám ako zamestnávateľovi a prevádzkovateľovi vozidla sankcia až do 100 000 EUR a vodičovi pokuta a odobratie vodičského oprávnenia.