10| PREDMET: (PCD TAXI) Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe

Nemáte čas ani chuť študovať príliš odborné knihy s húštinami textov? Alebo ich neviete zohnať? Ponúkame vám školenia a prípravu na skúšky k získaniu odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe. Naše školenie môžete absolvovať dvoma spôsobmi:

ONLINE ŠKOLENIA - SAMOSTATNÉ ŠTÚDIUM

V našej online učebni vám ponúkame výukové kapitoly s témami, ktoré pokrývajú všetky tématické oblasti z prípravy na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave podľa zákona č. 56/2014 a vyhlášky č. 124/2012. Súčasťou výuky sú nielen teórie, ale aj opakovacie testy a vypracované otázky a odpovede + prípadové štúdie. Naviac, odbornú prípravu v našej online učebni môžete absolvovať na počítači, tablete alebo cez smartfón, teda prakticky kedykoľvek a kdekoľvek, keď máte chvíľu času. Nikam necestujete a nestrácate tak čas ani peniaze. Prístup do online učebne si žiadajte objednávkou cez objednávkový formulár, mailom: info@eautoskola.sk, tel. 0948 203 003. Cena kurzu: 18 € / osoba.

DENNÉ ŠKOLENIA - PREZENČNE V UČEBNI

V prípade, že vám vyhovuje viac príprava na klasickom školení v učebni, neváhajte a prihláste sa na najbližší denný termín. Jednodňové školenie takisto pokrýva všetky tématické oblasti z prípravy na skúšky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave podľa vyhlášky 124/2012 Z.z. k zákonu 56/2012 Z.z.. Čakajú vás výklady odborných tém a prednášky, opakovacie testy, otázky a odpovede na skúšky, prípadové štúdie a diskusia. Naviac, automaticky získavate aj prístup do online učebne so všetkými obsahmi! Školenia prebiehajú v učebni v Košiciach. V prípade vytvorenia skupín však pricestujeme kdekoľvek na Slovensku. Prihláste sa na školenie mailom: info@eautoskola.sk, tel. 0948 203 003. Cena kurzu: 36€ / osoba. (kurz sa otvára pri naplnení počtu min. 5 účastníkov).

  • Skúška pozostáva z písomnej a ústnej skúšky.
  • Písomná časť: 80 otázok, 4 možnosti, z toho jedna správna, križikuje sa
  • a prípadová štúdia, v ktorej sú 3 príklady (na tieto je potrebná kalkulačka).
  • Na ústnej skúške sa ťahá 1 otázka, na ktorú odpovedáte.
  • Za skúšku ako celok musíte mať 60% úspešnosť.
  • Za každú časť skúšky (tri časti) musíte mať minimálne 50% úspešnosť.

Termíny školení a termínov skúšok odbornej spôsobilosti nájdete na úvodnej stránke nášho portálu na www.eautoskola.sk