11| PREDMET: (PCD) Odborná spôsobilosť prevádzkovateľov v cestnej doprave - osobná, nákladná

V tomto predmete vám ponúkame výukové témy, ktoré pokrývajú všetky tématické oblasti z prípravy na skúšky k odbornej spôsobilosti prevádzkovateľov v cestnej doprave podľa zákona č. 56/2014 a vyhlášky č. 124/2012. Súčasťou výuky sú výkladové aplikácie, opakovacie testy, vypracované otázky a odpovede a prípadové štúdie.