Cvičné testy k záverečným skúškam inštruktorov autoškôl

Pre školiace strediská, ktoré organizujú inštruktorské kurzy (IK) alebo doškoľovacie kurzy inštruktorov (DKI) ponúkame elektronické cvičné testy zo všetkých tématických oblastí k prípravám na záverečné skúšky - ZBJ, TVV,  KUV,  PED,  DID,  PSYCH, RET. To však nie je všetko - dali sme si ohromnú námahu navyše a podrobne spracovali nielen oficiálne otázky zverejnené na stránkach ministerstva, ale našli a spracovali aj všetky otázky zo skutočných inštruktorských testov, v ktorých sa nachádzajú aj otázky mimo vyššie spomínaných oficiálnycch okruhov. A tak ako jediní na Slovensku vám ponúkame SKUTOČNE VŠETKY otázky, s ktorými sa môžete stretnúť v testoch.

Lektorské kurzy a školenia pre inštruktorov autoškôl

Potrebujete zvýšiť kvalitu vzdelávania vo vašej autoškole? Uvažujete nad školením alebo tréningom lektorských zručností pre svojich inštruktorov? Chcete kráčať s digitálnou dobou? Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali áno, kontaktujte nás! Využite naše odborné vysokoškolské znalosti a dlhoročné praktické skúsenosti v oblastiach andragogiky (vzdelávanie dospelých), lektorských a inštruktorských znalostí a digitálnych technológií.

Pre inštruktorov autoškôl ponúkame vzdelávací program MODERNÝ INŠTRUKTOR AUTOŠKOLY V DIGITÁLNOM VEKU, ktorý obsahuje kurzy a školenia, z ktorých vám zostavíme vzdelávací program presne na mieru, podľa vašich potrieb. Prehľad kurzov a školení nájdete na: >> http://www.autoskolak.sk/kurzy-skolenia-seminare/ V prípade záujmu nás kontaktujte – pomôžeme, poradíme. Teoretická časť kurzov a školení prebieha online, praktický nácvik a tréningy absolvujete v našej učebni v Košiciach, prípadne zrealizujeme v mieste vášho pôsobenia kdekoľvek na SR, podľa dohody. Súčasťou štúdia sú aj obsahy v online učebni - viď nižšie.

INFORMÁCIE
Jaroslav Verlík
lektor, inštruktor, produktový manažér
eAUTOŠKOLA SK

tel. 0948 203 003
mail: info@autoskolak.sk, info@eautoskola.sk
weby: www.autoskolak.sk, www.eautoskola.sk