2| PREDMET:  (TVV) Teórie vedenia vozidiel, Autocvičisko, Dopravná výchova (videoseriály)

V tomto predmete na vás čakajú dôležité poznatky z teórie vedenia vozidiel. Súčasťou tejto témy sú aj praktické vzdelávacie videoseriály s tématikami zručností v cestnej premávke v rámci celkovej dopravnej výchovy.