3| PREDMET: (ZBJ): Zásady bezpečnej jazdy, Ekošoférovanie, Prvky bezpečnosti, Defenzívna jazda, Sociálna legislatíva

Tento prakticky zameraný predmet obsahuje tieto témy:

  • Zásady bezpečnej jazdy - kapitola, v ktorej sa naučíte chápať, zásady bezpečnej jazdy a činitele, ktoré na bezpečnosť jazdy vplývajú. 
  • Ekošoférovanie - spoznáte pravidlá a princípy nového trendu ekologickej a ekonomickej koncepcie v doprave   
  • Aktívne a pasívne prvky bezpečnosti
  • Defenzívna jazda
  • Sociálna legislatíva - v tejto kapitole nájdete vypracované najdôležitejšie témy a obsahy o organizácii praovného času v cestnej doprave,
  • Sociálna legislatíva - úvodná kapitola ku kurzom KKV (280/2006) pre žiakov autoškôl sk. C, D