Neprehliadnite:

Odborné kurzy, školenia, semináre

Keďže v nadchádzajúcom roku 2018 získame pre našu eAutoškolu.sk a vzdelávacie aktivity kompletnú autoškolácku učebňu so sídlom v Košiciach, portfólio našich vzdelávacích služieb sa bude rozširovať  o organizovanie odborných kurzov, školení a seminárov pre segmenty dopravných oblastí.

Odborné školenia:

  • Školenia vodičov referentských vozidiel
  • Školenia obsluhy motorových vozíkov
  • Školenia vodičov z povolania
  • Školenia – odborná príprava k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti vodičov vozidiel taxislužby
  • Školenia – odborná príprava k získaniu odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave
  • Dopravná výchova – PCP a ZBJ pre školy, firmy a verejnosť
  • Flotilové školenia a testovanie VzP – pre dopravné spoločnosti
  • Poradenstvo a konzultácie v oblasti vzdelávania pre verejnosť a jednotlivcov

Doplnkové školenia

  • Školenia BOZP a PO pre dopravné spoločnosti
  • Školenia – zdravotnícka príprava pre účastníkov kurzov v autoškolách

Viac informácií prinesieme priebežne.