Neprehliadnite:

LICENCIE A PRÍSTUPY | Objednávka

Typ Licencie
alebo Prístupu
Obsahy pre výuku
alebo Prípravu na skúšky:
Ceny
Licencia / Prístup
M
kompletné obsahy k výuke/príprave na skúšky pre tzv. malé skupiny: A, A1, AM, B, B1, BE
>> obsahy v tejto licencii / prístupe
Licencia – firmy, AŠ:
144 € / ročne


Prístup – súkromné osoby:
16 € / 3 mesiace

Spojená
Licencia / Prístup
M + V + KKV
kompletné obsahy k výuke/príprave na skúšky pre tzv. malé + veľké skupiny + kvalifikačná karta vodiča KKV: A, A1, AM, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, E, T, KKV:
>> obsahy v tejto licencii / prístupe
Licencia – firmy, AŠ:
240 € / ročne


Prístup – súkromné osoby:
36 € / 3 mesiace

Licencia / Prístup
TAXI
kompletné obsahy k príprave na skúšky k získaniu odbornej spôsobilosti – preukaz vodiča vozidla taxislužby
>> obsahy v tejto licencii / prístupe
Licencia – firmy, AŠ:
64 € / platba ročne


Prístup – súkromné osoby:
16 € / 2 mesiace

Licencia / Prístup
PCD TAXI
kompletné obsahy k príprave na skúšky k získaniu odbornej spôsobilosti- vedúci dopravy a prevádzkovateľ v taxislužbe
>> obsahy v tejto licencii / prístupe
Licencia – firmy, AŠ:
64 € / ročne


Prístup – súkromné osoby:
16 € / 2 mesiace

Spojená
Licencia / Prístup
TAXI + PCD TAXI
kompletné obsahy k príprave na skúšky k získaniu odbornej spôsobilosti – preukaz vodiča vozidla taxi + vedúci dopravy a prevádzkovateľ v taxislužbe
>> obsahy v tejto licencii / prístupe
Licencia – firmy, AŠ:
96 € / ročne


Prístup – súkromné osoby:
24 € / 2 mesiace

Prístup
PCD
kompletné obsahy k príprave na skúšky k získaniu odbornej spôsobilosti – vedúci dopravy a prevádzkovateľ v cestnej doprave – osobná, nákladná
>> obsahy v tomto  prístupe
Prístup – súkromné osoby:
16 € / 3 mesiace
Licencia / Prístup
INST
testy k príprave inštruktorov AŠ na inštruktorské skúšky – pre základné aj doškoľovacie kurzy
>> obsahy v tejto licencii / prístupe
Licencia – firmy, AŠ:
96 € / ročne


Prístup – súkromné osoby:
24 € / 3 mesiace

Licencia / Prístup
REF
kompletné výukové obsahy + záverečný test – školenia vodičov referentských vozidiel – zákonné, povinné
>> obsahy v tejto licencii / prístupe
od 3,50 € / osoba
podľa počtu účastníkov
Licencia / Prístup
CUSTOM
licencie a prístupy na mieru – pre autoškoly, školy, firmy, úrady, jednotlivcov… dohodou
na tel. 0948 203 003

Definícia PRÍSTUP: Prístup je určený pre individuálnych záujemcov (súkromné osoby) o štúdium v online učebni, najmä k odborným spôsobilosťam v cestnej doprave. Oprávnený užívateľ je iba jeden, prístup a jeho obsahy nie je možné premietať, zdieľať s inými ani používať inak, než v súkromnom zariadení (PC, notebook, tablet alebo smartfón). Obsahy sú prístupné 2 mesiace (po dohode aj iné obdobie).

Definícia LICENCIA: Licencia je určená pre organizácie – autoškoly, školy, školiace strediská a pod. Zvolená ročná licencia vás oprávňuje poskytovať nepretržité prístupy k daným online obsahom eAUTOŠKOLY vašim klientom (žiakom autoškôl, účastníkom kurzov, vodičom, zamestnancom v doprave a pod.). Prístupom do online učebne získate neoceniteľnú mobilnú učebnú pomôcku do počítačov, tabletov a telefónov, nech sú žiaci kdekoľvek – doma, v škole, v práci, v autobuse, na stretku a podobne! Naviac, obsahy eAUTOŠKOLY môžete využívať aj na hodinách v učebniach, premietať ich na projektore, testovať so žiakmi a účastníkmi na projekcii alebo interaktívnej tabuli, spúšťať výukové videá a podobne.

Objednávka ročnej licencie | Prístupu*

POZNÁMKA: Ak vypĺňate objednávku ako súkromná osoba, vyplňajte meno a priezvisko, bydlisko, telefón, email a typ prístupu.

Názov autoškoly / firmy / Meno a priezvisko:
Sídlo / Bydlisko:
IČO / Dátum nar.:
DIČ:
Platca DPH: ánonie
IČ DPH:
Zodpovedná osoba:
Telefón:
Email:
Zvoľte typ licencie alebo Prístupu:
Už ste našim klientom? ánonie
Súhlasím s licenčnými podmienkami** ánonie

>> Prečítať licenčné podmienky

Poznámka pre nás:

* Vyplňte prosím všetky údaje, urýchli to vybavenie. Ak sa formulár z nejakého dôvodu neodošle, zašlite nám údaje emailom: info@eautoskola.sk.
** Objednaním ročnej Licencie alebo Prístupu vyjadrujete súhlas s licenčnými podmienkami a zaväzujete sa poučiť aj tých žiakov vašej autoškoly / klientov / oprávnené osoby, ktorí online učebňu budú s vašim licenčným prístupom používať. >> Licenčné podmienky.

VIAC INFO:
Jaroslav Verlík, produktová a technická podpora
tel. 0948 203 003
email: info@eautoskola.sk

Náhľady: produktová krabica k ročnej licencii a obsahom, obálka a obsah tlačenej učebnice:

CERTIFIKAT_EAUTOSKOLA