Neprehliadnite:

ROČNÉ LICENCIE | Prístupy a služby

Typ licencie / skužby Obsahy pre výcvik skupín Cena
M
malé skupiny
A, A1, AM, B, B1, BE 12 € / mes.
platba raz ročne
M + V
malé + veľké skupiny
A, A1, AM, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, E, T 16 € / mes.
platba raz ročne
akcia aktuálne: -15%
KKV – kvalifikačná. karta vodiča odb. spôsobilosť, kvalifikačná karta vodiča (kurzy KKV) 12 € / mes.
platba raz ročne
akcia aktuálne: -15%
M + V + KKV
spojená licencia
A, A1, AM, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, E, T
malé+ veľké skupiny + kvalifikačná karta vodiča
28 €  20 € / mes.
platba raz ročne
akcia aktuálne: -10%
TAXI odb. spôsobilosť – preukaz vodiča vozidla taxislužby 16 € / osoba
platba na 3 mes.
CUSTOM
vodiči z povolania
vzdelávacie firmy, dopravné spoločnosti, flotilové vzdelávanie dohodou
DIGITÁLNY INŠTRUKTOR individuálne vzdelávanie a dovzdelávanie žiakov/ skupín dohodou

Zvolená ročná licencia vás oprávňuje poskytovať nepretržité prístupy k daným online obsahom eAUTOŠKOLY vašim klientom (žiakom autoškôl, účastníkom kurzov, vodičom, zamestnancom v doprave a pod.). Prístupom do online učebne získate neoceniteľnú mobilnú učebnú pomôcku do počítačov, tabletov a telefónov, nech sú žiaci kdekoľvek – doma, v škole, v práci, v autobuse, na stretku a podobne! Naviac, obsahy eAUTOŠKOLY môžete využívať aj na hodinách v učebniach, premietať ich na projektore, testovať so žiakmi a účastníkmi na projekcii alebo interaktívnej tabuli, spúšťať výukové videá a podobne. Príručný prehľad obsahov online učebne nájdete TU.

Objednávka ročnej licencie | služby*

Názov autoškoly / firmy / školy:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Platca DPH: ánonie
IČ DPH:
Zodpovedná osoba:
Telefón:
Email:
Zvoľte typ licencie | služby:
Už ste našim klientom? ánonie
Súhlasím s licenčnými podmienkami** ánonie

>> Prečítať licenčné podmienky

Poznámka pre nás:

* Vyplňte prosím všetky údaje, urýchli to vybavenie. Ak sa formulár z nejakého dôvodu neodošle, zašlite nám údaje emailom: info@eautoskola.sk
** Objednaním ročnej licencie vyjadrujete súhlas s licenčnými podmienkami a zaväzujete sa poučiť aj tých žiakov vašej autoškoly / klientov / oprávnené osoby, ktorí online učebňu budú s vašim licenčným prístupom používať. >> Licenčné podmienky.

CERTIFIKÁT | Autoškola s moderným vzdelávaním

Vašej autoškole vygenerujeme a zašleme poštou Certifikát autoškoly s moderným a inovatívnym vzdelávaním, pomocou ktorého sa vám osvedčuje používanie online učebne a zároveň môžete svojim súčasným aj budúcim žiakom a záujemcom o vodičské kurzy prezentovať moderný prístup a odborný dôraz vo vzdelávaní u vás (vzor certifikátu nižšie pod textom).
Dodanie služby: automaticky, poštou

TIPY A TRIKY | Ako efektívne vyučovať s eAutoškolou

Ak chcete maximálne vyťažiť zo svojej ročnej licencie, prečítajte si náš seriál  – je užitočnou pomôckou pre vašich inštruktorov, ktorá obsahuje obsahuje tipy a triky, ako efektívne vyučovať s eAutoškolou.sk  Uľahčite vzdelávanie svojim inštruktorom, poskytnite tie isté obsahy aj žiakom na doma!

VIAC INFO:
Jaroslav Verlík, produktová a technická podpora
tel. 0948 203 003
email: info@eautoskola.sk

Náhľady: produktová krabica k ročnej licencii a obsahom, obálka a obsah tlačenej učebnice:

CERTIFIKAT_EAUTOSKOLA